Haven bereikt, zeilen gestreken, resultaten geboekt (augustus 2019)
Eindrapportage kwaliteitsafspraken mbo

Met Volle Zeilen
Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo (augustus 2018)

Docent in excellentieonderwijs
Ervaringen uit het hoger onderwijs vertaald naar het mbo (juni 2018)

Word gewoon excellent! Denkhulp voor excellentie in het mbo
Boek van Argumentenfabriek en denktank excellentie (maart 2018)

Programma's voor excellentieonderwijs
Ervaringen uit het hoger onderwijs vertaald naar het mbo, deel 2 (januari 2018)

MBO: in vol bedrijf - Beroepspraktijkvorming
Bijlage bij Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken (november 2017)

Selectie voor excellentieonderwijs
Ervaringen uit het hoger onderwijs vertaald naar het mbo (september 2017)

MBO: in vol bedrijf
Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken (augustus 2017)

Excellentie in het mbo. Ervaringen vakscholen 2015-2016
Voortgangsrapportage over de excellentiepilots (oktober 2016)

MBO dat werkt
Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo (augustus 2016)

Kwaliteit in het mbo. Startrapportage
Startrapportage van MBO in Bedrijf naar aanleiding van de ingediende kwaliteitsplannen (november 2015)

Excellentie in het mbo. Startrapportage
Startrapportage van MBO in Bedrijf naar aanleiding van de ingediende excellentieplannen (september 2015)

De excellentieplannen in cijfers
Bijlage met cijfermatige toelichting (september 2015)

Plannen van vier vakscholen
Brochure over de plannen van vier vakscholen voor excellentieprogramma's (januari 2015)

Focus op vakmanschap in bedrijf
Slotrapportage MBO15 (april 2015)

Portfoliobeleid in het mbo
Rapportage MBO15 (februari 2014)

© 2021 MBO in Bedrijf