Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de kwaliteitsafspraken 2015-2018.

Regio Opleiders: één loket voor leven lang ontwikkelen
RegioOpleiders boekMet de Coöperatie RegioOpleiders ontstaat in de regio Zwolle één loket voor leven lang ontwikkelen. Aan het initiatief, mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf, werken veertien scholen (mbo, hbo) mee. Ook de NRTO, de branchevereniging van particuliere opleiders, werkt mee aan het initiatief. Lees hier het boek dat de Argumentenfabriek maakte.

De Argumentenfabriek heeft daarnaast een denkhulp ontwikkeld voor het bevorderen van leven lang ontwikkelen. Stapsgewijs doorloopt het boek een denkmodel met elementen waarover een school moet nadenken. Bijvoorbeeld over de schoolcultuur die nodig is, de organisatie van het onderwijs en de rol van docenten. Er staan diverse modellen in om de eigen situatie in kaart te brengen. Aan het boek Leren werken met LLO hebben diverse scholen meegwerkt. De uitgave, mede mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf, is gratis te downloaden.

Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken augustus 2018
Met Volle Zeilen is de titel van de derde voortgangsrapportage van MBO in Bedrijf over de kwaliteitsafspraken mbo. Uit de rapportage blijkt dat veel scholen verwachten dat zij hun in 2015 geformuleerde doelstellingen gaan behalen. Met Volle Zeilen bevat enkele aanbevelingen aan scholen en aan het ministerie. Deze hebben onder andere betrekking op de rekenexamens, excellentieprogramma’s en het lerarenregister.

Docent in excellentieonderwijs
De derde brochure over excellentie in het mbo is verschenen. In deze publicatie staat de rol van de docent centraal. welke kenmerken zou de excellentie-docent moeten hebben? Voor welke dilemma's komt hij of zij te staan? De brochure is, net als de eerste twee delen, geschreven door een team van auteurs uit het mbo en het hoger onderwijs. U kunt hier de brochure downloaden.

Denkhulp voor excellentie
Welke lessen zijn er te leren van mbo-scholen die ervaring hebben met excellentieprogramma's? Wat zijn hun tips Het boek word gewoon excellent voorzijdeWord gewoon exellent. Denkhulp voor excellentie in het mbo (maart 2018) gaat in op deze vragen. Het boek, gemaakt door de Argumentenfabriek, maakt de ervaringen van scholen toegankelijk voor alle belangstellenden. Veel informatie wordt in heldere kaarten weergegeven, zodat de lezer duidelijke handvatten krijgt aangereikt. Aan het boek is meegewerkt door een denktank van deskundigen van zes mbo-scholen: ROC Midden Nederland, Rijn IJssel, Deltion, ROC Mondriaan, Noorderpoort en Grafisch Lyceum Rotterdam. Het boek is verkrijgbaar via de Argumentenfabriek, klik hier.

© 2019 MBO in Bedrijf