Auditrapportage 2016 Centra voor Innovatief Vakmanschap (maart 2017)

Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds (februari 2017)

Kamerbrief over advies 'Drie routes naar een valide examenproduct' (juni 2016)

De Staat van het MBO (april 2016)

Kamervragen over cross-over kwalificaties (maart 2016)

Wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies (februari 2016)

Kwaliteitsplan in beeld - Presentatie MBO in Bedrijf (januari 2015)

Brief van OCW over de professionalisering van examenfunctionarissen (december 2012)

© 2019 MBO in Bedrijf