Rapport van de SER 'Handmade in Holland' over vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie (juni 2013)

Advies van SBB over de mogeijke herinvoering van de meestertitel (juli 2012)

 

Excellentieprogramma's in andere onderwijssectoren

Platform Excellentie (meerdere onderwijssectoren)

Sirius Programma (hoger onderwijs)

Rapport 'Ambitie mag' (voortgezet onderwijs)

Aanbiedingsbrief adviezen midtermreview Hoger Onderwijs (november 2014), alsmede de reactie van OCW (december 2014)

© 2021 MBO in Bedrijf