Woensdag 7 februari tekenden Ton Heerts als vertegenwoordiger van de mbo-scholen en minister Ingrid van Engelshoven als vertegenwoordiger van het kabinet een ambitieus en veelomvattend bestuursakkoord.

In het akkoord formuleren Heerts en Van Engelshoven de gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Ook is er overeenstemming over een nieuwe tranche van kwaliteitsafspraken.

Eigen kwaliteitsagenda
Anders dan bij de vorige kwaliteitsafspraken staan nu de eigen ambities van de scholen centraal. Iedere school maakt samen met regionale partners als werkgevers en gemeenten een kwaliteitsagenda. In deze agenda is aandacht voor enkele landelijke thema’s (gelijke kansen, arbeidsmarktrelevant opleiden, kwetsbare jongeren), maar staan vooral de regionale ambities centraal. Deze aanpak is de afgelopen periode mede voorbereid door een groep van vijf scholen, in de notitie En nu verder in de regio! De nieuwe kwaliteitsafspraken lopen tot 2022.

Alle scholen moeten voor 1 oktober 2018 hun (regionale) kwaliteitsagenda indienen

© 2021 MBO in Bedrijf