Het wetsvoorstel dat het voor scholen makkelijker maakt om samen opleidingen te verzorgen is aangenomen door de Tweede Kamer.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel bleek al dat minister Van Engelshoven op brede steun van de Tweede Kamer kon rekenen. Bij de stemming was er een Kamermeerderheid voor één belangrijk amendement. Op voorstel van Zohair Yassini (VVD) is nu in de wet opgenomen dat maximaal 40% van de studenten een opleiding op een samenwerkingscollege mag volgen. Dit om te voorkomen dat via het samenwerkingscollege een verkapte fusie wordt gerealiseerd. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was deze grens wat hoger gelegd: 50%.

Unieke opleidingen
In de door de Tweede Kamer aangenomen wet is tevens de mogelijkheid opgenomen dat de minister aan een bepaalde school het alleenrecht geeft om een kleine, unieke opleiding aan te bieden. In de Tweede Kamer was de nodige kritiek op dit alleenrecht te beluisteren – dit in navolging van kritiek van de MBO Raad. Dit heeft echter niet geleid tot moties of amendementen. Het is niet de verwachting dat de minister snel gebruik zal maken van de mogelijkheid een alleenrecht aan een school te verstrekken.

© 2021 MBO in Bedrijf