www.s-bb.nl
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs 
Officiële informatie van het ministerie van OCW over het mbo

www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl
Alle informatie over de kwaliteitsafspraken (OCW)

www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl
Mbo-scholen werken samen aan kwaliteitszorg

www.herzieningmbo.nl 
Website van de organisatie die de regie voert over de herziening van de kwalificatiestructuur

www.ihks.nl 
Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (MBO Raad)

www.bvmbo.nl
De beroepsvereniging van opleiders (docenten) in het mbo

www.weetdenkdoe.nl
Denkmodel dat mbo-scholen helpt bij professionalisering

www.klein-uniek.nl 
Website van adviesbureau Seastarters (Marco Florijn) over het advies inzake een nieuwe mbo-instelling voor unieke en kleine opleidingen

www.deassociatedegree.nl
Over de tweejarige hbo-opleiding

www.investeringsfondsmbo.nl
Over het regionaal investeringsfonds mbo

www.lob4mbo.nl
Alles over loopbaanbegeleiding en -oriëntatie in het mbo

www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/ocw 
Website van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

© 2019 MBO in Bedrijf