In de periode 2011-2015 heeft het Programmamanagement MBO15 mbo-scholen ondersteund bij de realisatie van het Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap'. Hieronder treft u de belangrijkste documenten aan van het voormalige Programmamanagement.

 

15 april 2015
Focus op vakmanschap in bedrijf (Slotrapportage)

1 mei 2014'
De basis gelegd, nu de lat omhoog'

1 februari 2014
Rapportage Portfoliobeleid in het mbo

15 september 2013
Vervolgrapportage professionalisering 'HRM op orde, de professionaliseringslat omhoog'

1 maart 2012
Startrapportage De basis op orde, de lat omhoog

16 februari 2011
Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap'

 

© 2021 MBO in Bedrijf