Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de kwaliteitsafspraken.

De rol van de docent in excellentieonderwijs
De derde brochure over excellentie in het mbo is verschenen. In deze publicatie staat de rol van de docent centraal. welke kenmerken zou de excellentie-docent moeten hebben? Voor welke dilemma's komt hij of zij te staan? De brochure is, net als de eerste twee delen, geschreven door een team van auteurs uit het mbo en het hoger onderwijs. U kunt hier de brochure downloaden.

Denkhulp voor excellentie
Welke lessen zijn er te leren van mbo-scholen die ervaring hebben met excellentieprogramma's? Wat zijn hun tips Het boek word gewoon excellent voorzijdeWord gewoon exellent. Denkhulp voor excellentie in het mbo (maart 2018) gaat in op deze vragen. Het boek, gemaakt door de Argumentenfabriek, maakt de ervaringen van scholen toegankelijk voor alle belangstellenden. Veel informatie wordt in heldere kaarten weergegeven, zodat de lezer duidelijke handvatten krijgt aangereikt. Aan het boek is meegewerkt door een denktank van deskundigen van zes mbo-scholen: ROC Midden Nederland, Rijn IJssel, Deltion, ROC Mondriaan, Noorderpoort en Grafisch Lyceum Rotterdam. Het boek is verkrijgbaar via de Argumentenfabriek, klik hier.

MBO: in vol bedrijf
In de voortgangsrapportage MBO: in vol bedrijf (augustus 2017) geeft MBO in Bedrijf een beeld van de voortgang van de diverse elementen van de kwaliteitsafspraken. Sommige onderdelen van de kwaliteitsafspraken, zoals de aanpak van schooluitval, zijn inmiddels grotendeels in de reguliere kwaliteitscyclus van de scholen opgenomen. Andere elementen komen veel minder goed uit de verf. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de indicator voor ‘studiewaarde’. De rapportage sluit af met aanbevelingen voor de minister en voor de scholen. Lees ook de bijlage over Beroepspraktijkvorming (november 2017).

Brochure Selectie bij excellentienderwijs
ExcellentiebrochureIn een serie brochures worden ervaringen uit het hoger onderwijs met excellentieprogramma's vertaald naar het mbo. In het eerste deel van de serie staat het thema 'selectie' centraal: hoe kom je tot de juiste selectie van deelnemers aan een excellentieprogramma? In latere delen komen ook de inhoud van  het programma en de rol van de docent aan de orde. U kunt hier de brochure downloaden.

Verbeterplan Beroepspraktijkvorming
Het verbeteren van de beroepspraktijkvorming is één van de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken. In 2016 hebben bijna alle scholen een Verbeterplan bpv opgesteld. Ieder plan bevat een analyse van de kwaliteit van de bpv alsmede maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Afhankelijk van de behaalde resultaten kunnen de deelnemende scholen in 2017 en 2018 een financiële beloning tegemoet zien. MBO in Bedrijf beoordeelt in het najaar van 2017 voor het eerst in hoeverre de deelnemende scholen de beoogde resultaten behaald hebben. Zie hier de rapportage (november 2017).

© 2018 MBO in Bedrijf